Andelsboligforeningen Storevang

Storevang er en andelsboligforening for seniorer 55+, 

og består af 15 boliger samt et fælleshus. 

Andelsboligforeningen er fra 1989 og ligger i udkanten af Birkerød nær åbne områder, skove og Sjælsø.

 

Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 1 A Ravnsnæs, Birkerød, Rudersdal Kommune beliggende Storevang 2 – 10. Andelsboligerne er indrettet med henblik på, at andelshaverne kan forblive længst mulig i deres bolig.

Foreningens formål er også at styrke den enkeltes netværk ved at fremme det sociale samvær, fælles sammenkomster, arbejdsdage m.v. til glæde for andelshaverne.

Nye beboere forventes derfor aktivt at deltage i foreningens virke og arbejdsopgaver efter evne.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.