Køb af andel

Andelsboligforeningen Storevang

c/o Storevang 6C

3460 Birkerød

Telef. 21411023

 

lnteresselisten
lnteresserede kan tilmelde sig på en interesseliste, som sikrer, at man får besked, når en bolig bliver ledig. Derudover giver tilmelding ikke nogen 

fortrinsret.

Ved tilmelding giver tilmelderen samtidig andelsboligforeningen ret til registrering af data i henhold til persondataloven.

Valg af nye medlemmer foretages af bestyrelsen med efterfølgende præsentation på et medlemsmøde.

Ansøgninger behandles fortroligt.
 

Priser juni 2022

Boligstørrelse m2

              68

              84

              98

Andelspris

    966.043

 1.193.348

 1.392.239

Boligafgift per mdr.

              4.530

              5.595

              6.526

Boligafgiften (exclusive El, vand og varme) inkluderer ejendomsskat,

forrentning af kreditforeningslån, forsikringer, drift af fælleshus og 

fællesarealer, samt hensættelse til vedligeholdelse.

Link til:

Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation