Historien bag Storevangs's etablering

Andelsboligforeningen Storevang i Birkerød blev grundlagt af en gruppe ”unge ældre”, fortrinsvis folk i 50’erne, der reagerede på en lille annonce i lokalavisen, der efterlyste medborgere, som havde lyst til at være med i en studiekreds om planlægningen af den tredje alder.

Det førte til mange møder, og mundede ud i dannelsen af en andelsboligforening, der som bygherre opførte 15 boliger og et fælleshus. 

Efter nedlæggelse af den tidligere landbrugsejendom Eskemosegård, blev grunden købt af kommunen, som viste positiv interesse for projektet ud fra tanken om hjælp til selvhjælp. Indflytning fandt sted i 1989.

 

Initiativtageren til dannelse af Andelsboligforeningen Storevang var forhenværende skoleinspektør i Birkerød, Arne Ravn. I en kronik i Berlingske Tidende, d. 15. jan. 1993 med overskriften ”Velkonserverede pensionister skaber en helt ny ældrekultur” redegør Arne Ravn for tankerne bag etableringen af andelsboligforeningen.


Arne Ravn omtaler Storevang som et lille landsbysamfund med et aktivt nabofællesskab, der tager hånd om hverdagens problemer på en måde, der svarer til den balance mellem privatliv og fællesskab, som man søgte. 
Egentlige kollektivister kan man ikke skabe af pensionister, som har levet en menneskealder på andre præmisser. Derfor blev det også aftalt at skelne mellem nabohjælp og professionel pleje, når dette behov måtte opstå.

 

Et væsentligt element var at skabe et trygt lille samfund, hvor man kender hinandens sorger og glæder, og hvor man passer lidt på hinanden og på husene, hvis nogen er på rejse. Fælleshuset danner rammen om fællesspisning og medlemsmøder, runde fødselsdage og julefrokost.

Andelsboligforeningen Storevang vakte efter sin etablering i 1989 international opmærksomhed og fik besøg af grupper af politikere og studerende fra USA, Japan, Spanien, Tyskland og ikke mindst fra de skandinaviske lande.

                       Hovedbygningen 1917

                           Eskemosegård